Μερική οδοντοστοιχία

Μερική οδοντοστοιχία

Σκοπός μίας μερικής οδοντοστοιχίας είναι να αποκτήσει ξανά ο ασθενής την χαμένη του αυτοπεποίθηση. Η σταθερότητα και η συγκράτηση καθώς και η αισθητική αποκατάσταση είναι οι πρωταρχικοί μας στόχοι, που με τους καταξιωμένους συνεργάτες μας μπορεί να επιτευχθεί με ευκολία.